กล่อง PVC

กล่อง PVC ทางบริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด มีบริการให้้คำแนะนำ ปรึกษาในด้านรูปแบบกล่อง ความหนาของวัสดุ เพื่อให้ได้กล่องตรงตามความต้องการของลูกค้า เช่น กล่องใส่ของชำร่วย  กล่องใส่ผ้าขนหนู  กล่องใส่อุปกรณ์โทรศัพท์  กล่องใส่ขนม  เป็นต้น 

ตัวอย่างผลงาน