กล่อง PP

กล่อง PP ทางบริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด ผลิตงานด้วยวัสดุเกรดคุณภาพ กล่องจะมีความคงทนในการใช้งาน การขึ้นรูปกล่องใช้ระบบอุลตร้าโซนิค

สำหรับการเพิ่มลวดลาย โลโก้ ในตัวกล่อง  ก็สามารถพิมพ์ลงบนกล่องได้ นิยมนำมาใช้ในงาน  เช่น กล่องใส่เครื่องนอน  แฟ้มเอกสาร  กล่องใส่เครื่องสำอางค์   กล่องใส่สินค้าเซรามิค  เป็นต้น

ตัวอย่างผลงาน